Tin tức sự kiện
Minimize
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

Phòng Đào Tạo 5/18/2012 3:53:38 PM
Tài liệu chuẩn đầu ra giúp sinh viên mới vào trường sẽ quyết định lựa chọn ngành nghề phù hợp và họ biết cần phải học những gì trong 4 năm và cái đích mà họ đến. Nhờ đó họ chủ động lập kế hoạch học tập, tự đánh giá, tự theo dõi quá trình học của mình và có những kiến nghị với giảng viên, những bộ phận quản lý đào tạo để giúp họ đạt được những chuẩn mực đã quy định.
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Kỹ thuật khai thác thủy sản

2. Khoa học hàng hải

3. Công nghệ kỹ thuật ô tô

4. Công nghệ chế tạo máy

5. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7. Công nghệ kỹ thuật nhiệt

8. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

9. Công nghệ kỹ thuật môi trường

10. Công nghệ chế biến thủy sản

11. Công nghệ thực phẩm

12. Công nghệ thông tin

13. Kỹ thuật tàu thủy

14. Nuôi trồng thủy sản

15. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

16. Quản trị kinh doanh

17. Kinh doanh thương mại

18. Kinh tế nông nghiệp
(Chuyên ngành kinh tê và quản lý thủy sản)


19. Tài chính - Ngân hàng

20. Kế toán

21. Ngôn ngữ Anh

22. Công nghệ kỹ thuật hóa học

23. Công nghệ Sau thu hoạch

24. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

25. Công nghệ sinh học

26. Quản lý thủy sản

27. Hệ thống thông tin quản lý

28. Quản lý nguồn lợi thủy sản

29. Bệnh học thủy sản

30. Marketing

31. Kiểm toán
II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. Công nghệ chế biến thủy sản

2. Công nghệ thực phẩm

3. Công nghệ thông tin

4. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5. Kế toán

6. Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7. Nuôi trồng thủy sản

8. Quản trị kinh doanh

9. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

10. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

11. Kinh doanh thương mại

12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13. Công nghệ sinh học

14. Công nghệ kỹ thuật môi trường

15. Công nghệ kỹ thuật ô tô
Các tin cùng thể loại